Украинская универсальная биржа "Капитал"

Прирост капитала в геометрической прогрессии

Аукцион 12.08.2015

Оголошення про аукціон з продажу майна

підприємства – банкрута  ТОВ «Найкен», призначеного на  12.08.2015 року

 

 

Українська універсальна біржа «Капітал» 12 серпня  2015 р. об 11-00 год. за адресою                     м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, (приміщення для проведення аукціонів)  проводить аукціон з продажу майна, що належить підприємству банкруту  ТОВ «Найкен»              ( код ЄДРПОУ 32377640). На аукціон виставляється:

 

Лот №1:

1. Нежитлова будівля, загальною площею 1997,3 кв.м., що розташована за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Добровольського, буд. 2-А;

Власник: товариство з обмеженою відповідальністю «Найкен» на підставі:

  Договору купівлі – продажу ВЕХ №308050, від 03.09.2007 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В., зареєстрований в реєстрі за № з-4153.

  Статус земельної ділянки: Право власності (оренди/користування) не зареєстровано. Право на земельну ділянку до покупця не переходить.

Технічні характеристики будівлі в таблицях та технічному паспорті будинку:

 

Загальна характеристика будівлі:

 

з/п

Найменування

Літ. плану

Загальна площа

(кв.м.)

 

 

Кількість

поверхів

Площа основи (кв.м.)

Висота

забудови

Будівельний об’єм (куб.м.)

Рік

забудови

1.

Нежитлова будівля

А

1997,3

 

3

780,3

12,6

9832

1962

 

Опис конструктивних елементів будівлі:

 

№ п/п

Назва конструктивних елементів

Детальний опис основних елементів будівель

1

Фундамент

Бетонний цоколь

2

Стіни

 

Цегляні

 

3

Перегородки:

 

 

Цегляні

4

Міжповерхові перекриття (балки, заповнення, підшивка, штукатурка)

Залізобетонні плити

5

Підлога

Дерев’яна

6

Дах

 

7

Вікна, двері

8

Комунікації

Відсутні

 

Стан : не придатний для використання

 

Фотовізуальна характеристика будинку

 

 DSC0539520130719_11094820130719_110753Image (2)Image (2)2

 

Початкова вартість лоту №1 складає 1 263 888,00 (один мільйон двісті шістдесят три  тисячі  вісімсот вісімдесят вісім) гривень  без ПДВ.

Умови проведення аукціону:

Майно банкрута виставляється на аукціон без можливості зниження початкової вартості лоту.   Продаж майна здійснюється без ПДВ, тому податкова накладна не надається.

До початку аукціону учасники сплачують  гарантійний внесок (10% від початкової ціни продажу лоту, без ПДВ) на рахунок організатора аукціону 26002011326411 в ПАТ “УКРСОЦБАНК” в м. Києвіі, МФО 300023, код ЄДРПОУ 34003533; отримувач – Українська універсальна біржа «Капітал». Призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу майна ТОВ «Найкен» по Лоту №1 без ПДВ».

Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з дати розміщення цього оголошення на веб-сайті Міністерства юстиції України в робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, б. 44, оф.6.

Кінцевий термін прийому заяв – до 03 серпня 2015 року включно.

Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити такі відомості:

найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника;

номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні,

згоду заявника з умовами продажу.

Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:

юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

–  копії установчих документів;

–  копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

–  копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;

–  копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);

–  копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);

–  копія рішення про призначення керівника підприємства;

–  довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;

–  паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія ідентифікаційного коду уповноважено особи;

–  довідка про банківські та інші  реквізити підприємства;

–  документи (копії платіжних доручень), що підтверджують сплату гарантійного внеску;

фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

–  копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб’єктів підприємницької діяльності);

–  копія паспорту (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія довідки про надання ідентифікаційного коду;

–  копія Свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку);

–  копія Свідоцтва платника ПДВ (для осіб, зареєстрованих платниками ПДВ);

–  довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

–  документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують сплату гарантійного внеску.

Копії документів заявника – юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, фізичної особи – її підписом (за умови пред’явлення всіма покупцями оригіналів документів). У разі непред’явлення заявником оригіналів документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії документів.

Організатор аукціону укладає із заявниками договори про завдаток, в яких викладаються зобовязання заявника та організатора аукціону щодо умов участі в аукціоні та додаткових умов у разі перемоги в аукціоні (довідки за телефоном).

Рішення про допуск заявників до участі в аукціоні приймається за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів, який складається 03 серпня  2015 року. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

– заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

– подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

– на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний у цьому оголошенні.

Організатор аукціону протягом п’яти днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у електронній формі копій цього протоколу. Заявникам, що допущені до участі в аукціоні, додатково повідомляється номер учасника (аукціонна картка, з обох боків якої зазначається номер учасника, видається учаснику аукціону в день проведення аукціону).

Порядок і критерії виявлення переможця торгів:

Аукціон проводиться ліцитатором, якого визначає організатор аукціону. Крок аукціону складає 10 000,00 (десять тисяч) гривень. Переможцем аукціону за кожним лотом є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту.

У разі якщо протягом триразового оголошення початкової вартості лоту учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця.

Після закінчення аукціону організатор аукціону підписує з переможцем аукціону (його представником) протокол, який ведеться під час аукціону. Протокол складається організатором аукціону негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без виявлення переможця. Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та продавцем майна.

Переможець аукціону (покупець) повинен перерахувати ціну лоту у повному обсязі протягом 5 (п‘яти) днів з моменту укладення договору купівлі-продажу. У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання протоколу проведення аукціону або договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня отримання протоколу про проведення аукціону гарантійний внесок йому не повертається.

Сплата Покупцем коштів за придбаний об’єкт аукціону вноситься на підставі договору купівлі-продажу. Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати.

Оплата за лот здійснюється на поточний рахунок продавця р/р № 26002052700373 в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 300711; Отримувач: ТОВ «Найкен», ЄДРПОУ 32377640.

Продавець майна: Товариство з обмеженою відповідальністю «Найкен», ідентифікаційний код юридичної особи 32377640 , місцезнаходження: 02217, м. Київ, вулиця Теодора Драйзера, 4-А, кв. 30; засоби зв‘язку: тел.:067-2311521, адреса електронної пошти: iv_gusar@bigmir.net;

Замовник аукціону: Ліквідатор Гусар Іван Олексійович, який діє на підставі Постанови Господарського суду  м.Києва     № 910/23253/13 від 03.04. 2014  року; засоби зв‘язку: тел.: 067-2311521, адреса електронної пошти: iv_gusar@bigmir.net;

Організатор аукціону: Українська універсальна біржа «Капітал», юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд.12; фактична адреса: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі,44 оф.6; засоби зв‘язку: тел./факс: 044-5695921, адреса електронної пошти: director@capitalua.com;

 

Додаткову інформацію про проведення аукціону можна отримати за телефоном 044-5695921, 5695922.

 

 

 

 

 

Добавить комментарий