Украинская универсальная биржа "Капитал"

Прирост капитала в геометрической прогрессии

Аукцион по продаже имущества ФОП Омельченко С. В.

Оголошення про аукціон з продажу майна банкрута фізичної особи-підприємства Омельченко С. В., призначеного на 09.04.2014 року

Українська універсальна біржа «Капітал»  09  квітня  2014 р. об 11-00 год. за адресою м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, (приміщення для проведення аукціонів)  повторно проводить аукціон з продажу майна, що належить банкруту Фізичній особі-підприємцю Омельченко С. В. (код 301120794). На аукціон виставляється:

Лот №1: Нерухоме майно, а саме: двокімнатна квартира № 32 (тридцять два) загальною площею 41,50 (сорок одна ціла п’ять десятих) метрів квадратних  та жилою площею 26,50 (двадцять шість цілих п’ять десятих) метрів квадратних, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Білгородська, будинок № 14 (чотирнадцять).

Власник: Омельченко Сергій Валерійович (код 301120794) на підставі:

– Договору купівлі – продажу від 10.07.2008 р. посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ханіною А.В., зареєстровано в реєстрі 1357 та зареєстрованого Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» від 17.07.2008 р. за реєстраційним номером 006268.

Характеристика запропонованого до продажу майна:

Двокімнатна квартира № 32, перший поверх п’яти поверхового будинку, житловою площею 26,5 кв.м., загальною площею 41,50 кв.м.; складається з 2 кімнат: 1-а кімната – 15,3 кв.м., 2-а кімната – 11,2 кв., кухня – 5,1 кв.м., ванна кімната – 2,3 кв.м., туалет – 0,9 кв.м., коридор – 5,1 кв.м., комора – 0,5 кв.м., комора – 0,4 кв.м., шлюз – 0,7 кв.м.

Технічні характеристики будинку, в якому розташована квартира: п’яти поверховий будинок, фундамент – залізобетонний; стіни – керамзитобетон; перекриття міжповерхові – залізобетонні плити перекриття; підлоги – лінолеум; інженерне забезпечення будинку – гаряче і холодне водопостачання, електропостачання, центральне опалення, каналізація.

 Місцезнаходження: місто Київ, вулиця Білгородська, будинок 14, квартира 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовізуальна характеристика:

 

           

 

           

 

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

СТОРОНА 1. Фізична особа-підприємець Омельченко Сергій Валерійович, ідентифікаційний номер 3011207394, в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Шаргало Романа Вікторовича, який діє на підставі свідоцтва № 953, видане Міністерством юстиції України 30.05.2013 р. та Постанови Господарського суду м. Києва від 18.01.2013 р. по справі № 910/617/13 далі – «ПРОДАВЕЦЬ», з одного боку, та

СТОРОНА 2. _______________________, далі – «ПОКУПЕЦЬ», надалі за текстом разом – «Сторони», попередньо ознайомлені з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог закону, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, маючи необхідний обсяг цивільної дієздатності, у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса ________________________________________________________ і до якого вони звернулися з власної ініціативи, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,

уклали цей договір купівлі-продажу, надалі – «Договір», про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є передача Продавцем у власність Покупцеві об’єкт аукціону. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю нерухоме майно, а саме: двокімнатна квартира № 32 (тридцять два) загальною площею 41,50 (сорок одна ціла п’ять десятих) метрів квадратних  та жилою площею 26,50 (двадцять шість цілих п’ять десятих) метрів квадратних, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Білгородська, будинок № 14 (чотирнадцять), далі – Об’єкт аукціону, а Покупець зобов’язується прийняти Об’єкт аукціону, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в Договорі умови;

1.2. Право власності на Об’єкт аукціону переходить до Покупця після державної реєстрації договору купівлі-продажу Об’єкту аукціону. Покупець зобов’язується сплатити його повну вартість у строк передбачений Протоколом № _____ проведення аукціону ________________ від ____________________.

1.3.Згідно з Протоколом № ___________ проведення аукціону ______________від __________________, остаточна ціна продажу Об’єктів аукціону становить __________.

1.4. Переможцем аукціону став Покупець, який має внести ціну продажу Об’єктів аукціону ________________________.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ АУКЦІОНУ

2.1. Продаж вчинено за суму ____________________________________________.

2.2. Кошти в розмірі __________________ сплачені Покупцем, згідно рахунку ліквідатора у строки передбачені Протоколом № _____________ проведення аукціону ________________ від __________________.

3. ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА АУКЦІОНУ

3.1. Передача Об’єкта аукціону Покупцю здійснюється Продавцем після підписання цього договору.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

4.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї Договором, сприяти іншій стороні у виконанні її обов’язків і має право вимагати від іншої сторони виконання належним чином її обов’язків.

4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору.

4.3. Сторона, яка порушила взяті відповідно до Договору зобов’язання, повинна усунути ці порушення.

4.4. Продавець має право вимагати, а Покупець зобов’язаний надавати інформацію та документи, необхідні для перевірки стану виконання Покупцем зобов’язань, визначених Договором та відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. В установлений Договором строк прийняти Об’єкт аукціону.

5.2. Здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу Об’єкта аукціону.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

6.1. Продавець зобов’язаний передати Покупцю Об’єкт аукціону у встановлений Договором строк, здійснювати контроль за виконанням зобов’язань та умов Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов Договору по прийняттю вказаного майна, він несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов’язань у період дії умов Договору.

7.2. У разі невиконання Покупцем умов Договору Продавець має право в установленому порядку порушити питання про його розірвання, стягнення завданих збитків у цінах, що діяли на момент розірвання Договору.

8. ГАРАНТІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Продавець гарантує, що на момент укладення Договору:

– Об’єкт аукціону не є проданим, відчуженим іншим особам, не перебуває під арештом, судових справ щодо нього не має.

9.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі інші питання які можуть виникнути із цього договору ( в тому числі і межі відповідальності при невиконанні умов договору, які не встановлені договором) вирішуються відповідно до чинного цивільного законодавства України.

9.2. Питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов чи визнання недійсним, вирішуватимуться шляхом взаємних домовленостей або, у разі спору – у судовому порядку.

10. ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1. За взаємною згодою Сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір купівлі- продажу може бути розірвано. За відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку.

11. ВИТРАТИ

11.1. Витрати, що пов’язані із укладанням цього договору, а також щодо користування Єдиними державними реєстрами, використання бланків нотаріальних документів, бере на себе Покупець.

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОКОЛОЖЕННЯ

12.1.  Договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

12.2. Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного правочину Покупцю та Продавцеві нотаріусом роз’яснено.

12.3. Цей договір складено в трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірник – Продавцеві, один примірник – Покупцеві, третій залишається в справах  приватного нотаріуса _________________.

 

13. ПІДПИСИ СТОРІН

 

Продавець:                                                                         Покупець:

 

___________________                                                                    ___________________

 


Початкова вартість лоту №1 — 560 000,00 (п’ятсот шістдесят  тисяч) гривень 00 копійок.

 

 

Умови проведення аукціону:

Аукціон проводиться повторно, з можливістю зниження початкової вартості лоту, але не нижче, ніж 50 відсотків початкової вартості. Оголошення про проведення першого аукціону з продажу вищезазначеного лоту було надруковано на веб-сайті Міністерства юстиції України http://www.minjust.gov.ua/ 12.02.2014 року.

Продаж майна здійснюється без ПДВ, тому податкова накладна не надається.

До початку аукціону учасники сплачують реєстраційний збір 17,00 грн. з ПДВ та гарантійний внесок (10% від початкової ціни продажу лоту, без ПДВ) на рахунок організатора аукціону № 26002013012846 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» у м. Києві, МФО 320627, код ЄДРПОУ 34003533; отримувач – Українська універсальна біржа «Капітал». Призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу майна ФОП Омельченко С. В. по Лоту №1 без ПДВ».

Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з дати розміщення цього оголошення на веб-сайті Міністерства юстиції України в робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, б. 44, оф.6.

Кінцевий термін прийому заяв – до 03 квітня 2014 року включно.

Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити такі відомості:

найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника;

номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні,

згоду заявника з умовами продажу.

Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:

юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

–  копії установчих документів;

–  копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

–  копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;

–  копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);

–  копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);

–  копія рішення про призначення керівника підприємства;

–  довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;

–  паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія ідентифікаційного коду уповноважено особи;

–  довідка про банківські та інші  реквізити підприємства;

–  документи (копії платіжних доручень), що підтверджують сплату гарантійного внеску;

фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

–  копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб’єктів підприємницької діяльності);

–  копія паспорту (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія довідки про надання ідентифікаційного коду;

–  копія Свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку);

–  копія Свідоцтва платника ПДВ (для осіб, зареєстрованих платниками ПДВ);

–  довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

–  документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують сплату гарантійного внеску.

Копії документів заявника – юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, фізичної особи – її підписом (за умови пред’явлення всіма покупцями оригіналів документів). У разі непред’явлення заявником оригіналів документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії документів.

Рішення про допуск заявників до участі в аукціоні приймається за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів, який складається 03 квітня  2014 року. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

– заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

– подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

– на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний у цьому оголошенні.

Організатор аукціону протягом п’яти днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у електронній формі копій цього протоколу. Заявникам, що допущені до участі в аукціоні, додатково повідомляється номер учасника (аукціонна картка, з обох боків якої зазначається номер учасника, видається учаснику аукціону в день проведення аукціону).

Порядок і критерії виявлення переможця торгів:

Аукціон проводиться ліцитатором, якого визначає організатор аукціону. Крок аукціону складає 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень. Переможцем аукціону за кожним лотом є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту.

Під час проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості, за відсутності бажаючих укласти договір, ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Якщо після зниження початкової вартості виявиться бажаючий укласти договір, аукціон проводиться у загальному порядку.

Після закінчення аукціону організатор аукціону підписує з переможцем аукціону (його представником) протокол, який ведеться під час аукціону. Протокол складається організатором аукціону негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без виявлення переможця. Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та продавцем майна.

Переможець аукціону (покупець) повинен перерахувати ціну лоту у повному обсязі протягом 5 (п‘яти) днів з моменту укладення договору купівлі-продажу. У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання протоколу проведення аукціону або договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається.

Сплата Покупцем коштів за придбаний об’єкт аукціону вноситься на підставі договору купівлі-продажу. Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати.

Оплата за лот здійснюється на поточний рахунок продавця р/р 26005238052200 в АТ «УкрСиббанк» м.Харків,  МФО 351005; Отримувач: ФОП Омельченко С. В., ідентифікаційний номер 3011207394.

Продавець майна: Фізична особа-підприємець Омельченко С. В. ідентифікаційний номер 301120794, місце проживання м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кв. 32; засоби зв‘язку: тел.: 067-239-21-46, адреса електронної пошти: roman@legad.com.ua;

Замовник аукціону: Ліквідатор Шаргало Роман Вікторович, який діє на підставі постанови Господарського суду м. Києва від 18.01.2013 р. у справі № 910/617/13 та Виписки № ААВ № 764171; засоби зв‘язку: тел.: 067-239-21-46, адреса електронної пошти: roman@legad.com.ua;

Організатор аукціону: Українська універсальна біржа «Капітал», юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд.12; фактична адреса: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі,44 оф.6; засоби зв‘язку: тел./факс: 044-5695921, адреса електронної пошти: director@capitalua.com;

Додаткову інформацію про проведення аукціону можна отримати за телефоном 044-5695921, 5695922.