Украинская универсальная биржа "Капитал"

Прирост капитала в геометрической прогрессии

Аукціон з продажу майна підприємства – банкрута ТОВ «Конвалія Плюс»

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)

з реалізації майна ТОВ «КОНВАЛІЯ ПЛЮС»

Українська універсальна біржа «Капітал» 28  серпня  2013 року   об 11-00 годині за адресою:  м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44 (приміщення для проведення аукціонів)  проводить аукціон з продажу майна, що належить підприємству банкруту  ТОВ «Конвалія Плюс» ( код ЄДРПОУ 33921647).

Лот №1: Лінія для виробництва глазурі, 1986 року випуску, яка складається з:

  • Млинок для цукру
  • Ємність для плавлення жиру
  • Кульовий млин

Початкова вартість лоту №1 — 34473,60 (тридцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) гривні 60 копійок без ПДВ.

Характеристика майна: лінія складається з трьох основних технічних одиниць: млинка для цукру, ємності для плавлення жиру та кулькового млину. Лінія знаходиться у робочому, задовільному стані. Повний виробничий цикл виробництва чотири години. Виробнича потужність 1,5 тони на добу. Разове завантаження сировини 250 кілограмів.

Умови проведення аукціону:

       Аукціон проводиться вперше, без можливості зниження початкової вартості лоту.

       Переможцю аукціону  податкова накладна не надається.

       До початку аукціону учасники сплачують реєстраційний збір 17,00 грн. з ПДВ та гарантійний внесок (10% від початкової ціни продажу лоту, без ПДВ) на рахунок організатора аукціону             № 26002013012846 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» у м.Києві, МФО 320627, код ЄДРПОУ 34003533; отримувач – Українська універсальна біржа «Капітал». Призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь в аукціоні   з продажу майна ТОВ «Конвалія Плюс»  по Лоту №1, без ПДВ».

Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з дати розміщення цього оголошення на  веб-сайті Міністерства юстиції України в робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, б. 44, оф.6.

Кінцевий термін прийому заяв – до 22 серпня 2013 року включно.

Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити такі відомості:

найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника;

номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні,

згоду заявника з умовами продажу.

Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:

юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

–  копії установчих документів;

–  копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

–  копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;

–  копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);

–  копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);

–  копія рішення про призначення керівника підприємства;

–  довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;

–  паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія ідентифікаційного коду уповноважено особи;

–  довідка про банківські та інші  реквізити підприємства;

–  документи (копії платіжних доручень), що підтверджують сплату гарантійного внеску;

фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

–  копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб’єктів підприємницької діяльності);

–  копія паспорту (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія довідки про надання ідентифікаційного коду;

–  копія Свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку);

–  копія Свідоцтва платника ПДВ (для осіб, зареєстрованих платниками ПДВ);

–  довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

–  документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують сплату гарантійного внеску.

Копії документів заявника – юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, фізичної особи – її підписом (за умови пред’явлення всіма покупцями оригіналів документів). У разі непред’явлення заявником оригіналів документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії документів.

Рішення про допуск заявників до участі в аукціоні приймається за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів, який складається 22 серпня 2013 року. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний у цьому оголошенні.

Організатор аукціону протягом п’яти днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у електронній формі копій цього протоколу. Заявникам, що допущені до участі в аукціоні, додатково повідомляється номер учасника (аукціонна картка, з обох боків якої зазначається номер учасника, видається учаснику аукціону в день проведення аукціону).

Порядок і критерії виявлення переможця торгів:

Аукціон проводиться ліцитатором, якого визначає організатор аукціону. Крок аукціону складає 2% (два відсотки) від початкової вартості. Переможцем аукціону за кожним лотом є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту.

У разі якщо протягом триразового оголошення початкової вартості лоту учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця.

Після закінчення аукціону організатор аукціону підписує з переможцями аукціону (його представниками) протокол, який ведеться під час аукціону. Протокол складається організатором аукціону негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без виявлення переможця. Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та продавцем майна.

Переможець аукціону (покупець) повинен перерахувати ціну лоту у повному обсязі протягом 5 (п‘яти) днів з моменту укладення договору купівлі-продажу. У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання протоколу проведення аукціону або договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається.

Сплата Покупцем коштів за придбаний об’єкт аукціону вноситься на підставі договору купівлі-продажу. Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати.

Оплата за лот здійснюється  на поточний рахунок продавця ТОВ «Конвалія Плюс» № 005010044359 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, код ЄДРПОУ: 33921647.

Продавець майна: ТОВ «Конвалія Плюс»; Адреса: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Кільцева, 40,

код ЄДРПОУ 33921647;  засоби зв‘язку: тел. (068) 3568911, адреса електронної пошти: afomenko@consultingplaza.com.ua;

Замовник аукціону: Ліквідатор Фоменко Андрій Віталійович, який діє на підставі Постанови Господарського суду Київської області по справі  № Б24/098-11 від 20.10.2011р; засоби зв‘язку: тел. 067-4095771, адреса електронної пошти: afomenko@i.ua

Організатор аукціону: Українська універсальна біржа «Капітал», 01050, м. Київ, вул. Мельникова, буд.12; засоби зв‘язку: тел.факс: 044-5695921, адреса електронної пошти: director@capitalua.com;

Додаткову інформацію про проведення аукціону можна отримати за телефоном 044-5695921, 5695922.

Директор УУБ «Капітал» __________________ Кириленко Ф.С.