Государственное имущество

Торги гос. имуществом, в том числе объекты малой приватизации.

1. ЗУ “Про приватизацію державного і комунального майна” № 2269-VIII, від 18.01.2018

2. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу”  №432-2018-п,  від 21.07.2018,

Перейти на Электронную торговую площадку по продаже государственного имущества и обїектов малой приватизации